Кои сме ние?

Фирма Ирин Патент е основана през 1992 г. и е една от първите в България в областта на защита на индустриалната и интелектуалната собственост, след демократичния преход в страната през 1990 г. Наши клиенти са, както водещи фирми от цял свят, така и физически лица от страната и чужбина. Фирмата има изграден екип от специалисти и професионалисти в тази област (някои с над 40 години стаж), които ще Ви консултират и окажат съдействие.
От основаването си в нашата фирма са обработени хиляди заявки за патенти и търговски марки.
Ирин Патент членува и работи в сътрудничество със следните международни организации и ведомства в областта на интелектуалната и индустриалната собственост: AIPPI, EPI, ECTA, INTA, EPO, WIPO, EUIPO.

Свържете се с нашите експерти. Те ще отговорят на Вашите въпроси.

Нашият екип

Фирмата има изграден екип от специалисти и професионалисти в областта на индустриалната и интелектуалната собственост.

Георги Перев

Инженер-химик, регистриран представител по индустриална собственост в областта на патентите, полезните модели, промишлените дизайни и търговските марки пред Българското патентно ведомство и европейски патентен представител пред Европейското патентно ведомство. Европейски представител по търговски марки и промишлени дизайни.

Румяна Слабовa

Инженер-химик, регистриран представител по индустриална собственост в областта на патентите, полезните модели, промишлените дизайни и търговските марки пред Българското патентно ведомство и европейски патентен представител пред Европейското патентно ведомство. Европейски представител по търговски марки и промишлени дизайни. Автор на изобретение, внедрено в химическата промишленост.

Веселина Пенева

Лингвист, регистриран представител по индустриална собственост пред Българското патентно ведомство в областта на търговските марки и промишлените дизайни. Европейски представител по търговски марки и промишлени дизайни.

Велислава Попова-Миленкова

Aдвокат, регистриран представител по индустриална собственост в областта на патентите, полезните модели, промишлените дизайни и търговските марки пред Българското патентно ведомство. Европейски представител по търговски марки и промишлени дизайни.

Иван Маринов

Лекар, регистриран представител по индустриална собственост в областта на търговските марки и промишлените дизайни пред Българското патентно ведомство. Европейски представител по търговски марки и промишлени дизайни.

Васил Владимиров

Управител, юрист, партньор.

Георги Саракинов

Д.ю.н., правен съветник.

Важно съобщение за промени в структурата на фирма ИРИН ПАТЕНТ