•      
За Фирмата

Фирмата има изграден екип от специалисти и професионалисти в областта на индустриалната и интелектуалната собственост

ИРИН ПАТЕНТ членува и работи в сътрудничество със следните международни организации в областта на интелектуалната и индустриалната собственост; AIPPI, EPI, ЕСТА, INTA, WIPO.

Оказва услуги във връзка със следните обекти на индустриална собственост:

Добавяне на информация.

 • патенти
 • полезни модели
 • търговски марки
 • марки за услуги
 • географски означения
 • промишлен дизайн
 • домейн имена
 • топология
 • интегрални схеми
 • нови растителни видове
 • породи животни
 • лицензи
 • проучвания
 • авторско право